CuraPlus werkt samen met Payned payrolling

Wat is payrolling?


Dit kan het beste uitgelegd worden als: het juridisch overdragen van medewerkers aan een payroll dienstverlener om deze vervolgens - exclusief - terug te huren van de payroll dienstverlener. Payrolling gaat verder dan alleen het uitbesteden van de salaris- en loonadministratie. In dat geval blijft de ondernemer nog altijd – juridisch gezien- de werkgever. Met de juridische overdracht dragen wij direct de salaris- en personeelsadministratie en de bijbehorende werkgeversrisico’s over en dat geeft CuraPlus de tijd en ruimte om te ondernemen.

Wat doet Payned payrolling?


Payned payrolling ontzorgt voor ons. Dit terwijl wij ‘baas in eigen huis’ blijven en wij ons volledig kunnen richten op onze kernactiviteiten. Ondertussen zorgt Payned payrolling voor de afhandeling van alle juridische– en administratieve zaken rondom de personele aangelegenheden van CuraPlus.

Wat nemen ze dan in het geval van CuraPlus precies over?


- Juridisch werkgeverschap;
- Gedeeltelijke dossiervorming;
- Opstellen van arbeidsovereenkomsten;
- Opstellen van bemiddelingsovereenkomsten; - Versturen van opdrachtbevestigingen;
- Declaraties per kostenplaats klaarmaken en soms urenverwerking;
- Verlonen en uitbetalen nettoloon en vergoedingen;
- Verzorgen van afdrachten loonbelasting en sociale lasten;
- (Gedeeltelijke) facturatie;
- Pensioenreservering en afdrachten;
- Spaarloon en levensloopregeling;
- Verzuimzorg;
- ZZP'ers controlen op juist ondernemen.

Wat doet CuraPlus nog wel zelf op dit gebied?


- Het aannemen (werving en selectie) van nieuw personeel;

- Het bepalen van de arbeidsvoorwaarden (zoals de hoogte van het salaris en de werktijden);

- De periodieke functionering- en beoordelingsgesprekken.

Andere voordelen van de samenwerking met Payned payrolling?


- Payned houdt alle CAO's waar wij mee werken in de gaten;
- SNA keurmerk en NEN-4401 certificering zijn altijd in orde;
- Payned is vaak snel voorbereid op veranderingen in de wet en regelgeving;
- We gebruiken elkaar als klankbord;
- Fouten worden meestal in de kiem gesmoord.

Wilt u meer informatie over Payned payrolling neem dan een kijkje op hun website.